Word initiatiefnemer

Maatschappelijk ondernemen vinden wij belangrijk. Dit doen we graag samen met onze collega’s, klanten en partners. Daarom willen we jullie stimuleren een goed doel te ondersteunen, daarbij gebruikmakend van onze hulp. We bieden hulp in de vorm van kennisdeling, communicatie en financiële middelen.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Projecten van één dag of langdurige campagnes van kleine of grote organisaties en stichtingen komen in aanmerking. Het project kan om de hoek, of aan de andere kant van de evenaar zijn. Voor een jaar steunen we een of meerdere doelen. Deze kun je aandragen voor het einde van elk jaar. Ons bestuur kiest in het eerste kwartaal van een jaar welk(e) doel(en) we gaan steunen. De periode waarin we zo’n doel extra in beeld brengen en steunen duurt dus van april tot april van het volgende jaar.

Ook kleinere of kortstondigere doelen die bijvoorbeeld aandacht, mankracht of kennis nodig hebben kunnen worden aangedragen. Waar wij met onze expertise of inzet kunnen helpen willen wij ons graag inzetten. Dit type steun mag je altijd aanvragen. We verwachten van initiatiefnemers naast passie ook verslaglegging van de betreffende activiteiten.