Doneer aan de Gruyter Run

DIRECT DONEREN

Kun je niet mee rennen met ons voor het goede doel maar wil je wel bijdragen doneer dan hier.
De opbrengsten komen direct ten goede aan onze stichting en de verbonden goede doelen; Stichting TUMI Ghana en Energy4all.


Eenmalig incasso: Incassant ID is NL49ZZZ625556340000 St. Share A Nice Day.
Handmatig overboeken: Rek.nr. NL83RABO0303460636 t.n.v. St. Share A Nice Day.